">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

INFORMACIJOS
nuo 2018-03-27


2018 m. kovo 26 d. (pirmadienį) 9 val. 17 kab. 4-5 klasių mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“,   Mokytoja Danguolė Rimavičienė, Asta Laskauskienė
2018 m. kovo 28 d. (trečiadienį) per 3 pam. 18 kab. vyks KING matematikos olimpiada. Dalyvauja 7 klasių mokiniai  
2018 m. kovo 28 d. (trečiadienį) 13 val. 18 ir 19 kab. vyks rajono IKT olimpiada:
7 klasių mokinių (mūsų progimnazijoje). 
5 klasių – Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje; 
6 klasių mokinių- Jono Biliūno gimnazijoje.
                     Mokytojos Jurgita Blažienė,Violeta Raugalienė
2018 m. kovo 28 d. (trečiadienį) 9 val. Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijoje vyks rajono 5-8 klasių mokinių viktorina „Moki žodį-žinai kelią“. Specialioji pedagogė Dangira Gailevičiūtė, logopedė Ridita Tveritnevienė
2018 m. kovo 29 d. (ketvirtadienį) po 7 pamokų TOC (Apribojimų teorijos) koordinavimo grupės pasitarimas. Direktorė Jurgita Banienė, pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytojos Asta Laskauskienė, Dalia Keibienė, Jurgita Blažienė,Kristina Satkevičienė, Audra Steponavičiūtė
2018 m. kovo 29 d. (ketvirtadienį) rajono  mokinių Velykinėse plaukimo varžybose dalyvaus mokyklos pradinių klasių mokinių komanda.  Mokytoja Ilona Tartilienė
2018 m. balandžio 3 d. (antradienį) 9 val. 19 kab. skaitmeniniai mokymai mokytojams (pagal projektą „Samsung Mokykla ateičiai“),   Mokytoja Violeta Raugalienė 
2018 m. balandžio 3 d. (antradienį) 13 val. technologijų namelyje vyks mokytojos Gretos Radzevičienės rankdarbių dirbtuvėlės „Papuošalai iš odos“. Kaina 2 eurai. 
Norinčius dalyvauti prašome registruotis iki 2018 m. kovo 30 d. mokytojų kambaryje. 2018 m. balandžio 4 d. (trečiadienį) 10 val. K.Skaumino seminaro II dalis, Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė
2018 m. balandžio 4 d. (trečiadienį) 8.30 val. 20 kab. Metodinės tarybos posėdis, Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, 
Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.  Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė
2018 m. kovo 12- gegužės 31  d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“, Direktorė Jurgita Banienė, Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė
Klasių auklėtojai primena mokiniams apie saugų elgesį pertraukų metu mokykloje ir kieme. Pavaduotojas ugdymui Egidijus Šilaika
SKELBIAME

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija atviro aukciono būdu parduoda pripažinto nereikalingu autobusą "FORD-TRANSIT". Lietuvoje registruotas 2012-08 -27.  Nuo 2016-03-18 sustabdytas autobuso dalyvavimas eisme. Nevažiuotantis.
Pagaminimo metai 1996
Variklis 2500 cm3,  75kw
Sėdimų vietų skaičius 15 +1vairuotojo
Spalva - raudonas.
Pradinė kaina  1000 EUR
Aukcionas vyks  2018 m. balandžio 05 d., 10 val. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos aktų salėje (Anykščiai, J. Biliūno 31). Neparduoto autobuso pakartotinas aukcionas vyks 2018 m. balandžio 12 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Už aukcione įsigytą autobusą atsiskaitomą per tris darbo dienas po aukciono pabaigos.
Dalyvavimas aukcione nemokomas.
Dalyvių registracija ir kita informacija teikiama telefonu 8 614 76764
nuo  2018 m. sausio >>  1   2    3     4    5   6   7
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6  7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMO ETAPAI

Ugdymo ankstinimo schema ir kita informacija čia
Tautinės dainos konkursas „Dainuoju Lietuvai“
2018-03-20

Pirmą kartą Antano Vienuolio progimnazijoje įvyko tautinės dainos konkursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir valstybės šimtmečiui paminėti. Renginys prasidėjo „Tautiška giesme“, kurią sugiedojo visi progimnazijos mokiniai ir mokytojai. „Dainuojam Lietuvai, Tėvynės žemei, kad ji žydėtų ir dainom skambėtų amžinai“, - konkurso pradžią paskelbė renginio vedėjos. Konkursas vyko dviem grupėmis: 1-4 klasės ir 5-8 klasės pasirodė atskirai. Mokiniai su muzikos mokytojomis Vile Mikučionyte ir Daiva Širvinskiene daug repetavo ir atsakingai ruošėsi renginiui. 
Įžanginį žodį tarusi progimnazijos direktorė Jurgita Banienė, palinkėjo visiems sėkmės, padėkojo mokytojoms už iniciatyvą, klasių auklėtojams už pagalbą. Visai nesvarbu , kas laimės, svarbiausia pasidžiaugti dainomis ir negailėti plojimų.
Be konkursantų savo daina visus pradžiugino komisijos nariai, buvę vienuoliečiai, dabar Jono Biliūno  gimnazijos mokiniai Paulius Raškevičius ir Viktorija Banelytė. Jie padainavo lietuvių liaudies dainą ,,Šią naktelę per naktelę''.
 Išklausiusi visas pradinukų atliekamas dainas , kompetentinga komisija vietas suskirstė taip :  1vieta - 4a klasė, 2 vieta- 2b klasė, 3 vieta-  3a klasė. Taip pat buvo skirtos trys nominacijos: ,,Už originalumą“ ( 4a klasė), ,,Už draugiškumą“ (2a klasė), ,,Už artistiškumą'' (3a klasė). Be muzikinio atlikimo komisija vertino sceninę kultūrą, aprangą, masiškumą, artistiškumą.
Vyresniųjų mokinių tautinės dainos konkursą pradėjo mokytojų ansamblis, atlikęs „Tėvyne mano“ ir sulaukęs gražaus salės palaikymo. „Laisvė“, „Palaimink,Dieve, mus“, „Trakų pilis“,“Balnokit, broliai, žirgus“, ‚Lietuvos istorijos repas“ ir kitos žinomos bei populiarios dainos skambėjo aktų salėje. Komisijos manymu, geriausiai pasirodė 6b klasė, sudainavusi „Lietuva brangi“. Bendraklasių chorui pritarė smuikininkės Ieva ir Vaiva. Pirmąją vietą laimėjusi klasė apdovanota edukaciniu užsiėmimu Menų inkubatoriaus virtualioje erdvėje. Kiti laimėtojai pagerbti padėkomis ir saldžiais prizais. Tikimės, kad tautinių dainų konkursas  taps tradiciniu.  


Dovana kiekvienam penktokui – Micro:bit kompiuteriukas
2018-03-23

Fondo „Kompiuteriukų paramos fondas“ rėmėjai skyrė paramą Anykščių rajonui, todėl visų mokyklų penktokams dovanojami BBC Micro:bit kompiuteriukai.
Atvykusi studentų savanorių komanda padovanojo dovaną ateities Lietuvai – penktokms. Projekto tikslas yra auginti ateities kūrėjų ir inovatorių kartą, įteikiant visiems Lietuvos penktokams po mikro kompiuteriuką. Savarankiško mokymosi įrankį kūrybai bei paprastam programavimo žingeidumui skatinti.
Kovo 23 d. į mūsų mokyklą atvykę savanoriai padovanojo kiekvienam penktokui po Micro:bit valdiklį ir pravedė pamokėles su 5a ir 5b klasių mokiniais.
Šie maži įrenginiai yra puikus įrankis norint konkuruoti dėl vaikų dėmesio ir padeda jiems susipažinti, išbandyti save programuojant ir kuriant įdomias programėles. Vaikai gavo realų įrankį, kuris galės tapti raktu į asmeninį mokymąsi ir atradimus.


SVEIKINAME
2018-04-03

1. Lietuvos istorijos mokytojų PADĖKA progimnazijai  už mokinių dalyvavimą Nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“,
1.1. mokytojai Audrai Steponavičiūtei 
už tautinio tapatumo stiprinimą, bendruomenės narių vienijimą ir svarų indėlį organizuojant Nacionalinį diktantą „Lietuvos istorijos žinovas“;
1.2. už dalyvavimą Nacionaliniame konkurse ir puikias žinias.
      Emilijai Šukytei, 8b kl., 
      Povilui Pilinkai, 6a kl., 

2. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos PADĖKOS RAŠTAS už dalyvavimą respublikiniame Emile klasių festivalyje;
2.1. progimnazijos direktorei Jurgitai Banienei, mokytojai Jaunei Bimbienei 
2.2. Medai Gudonytei, 8 b kl. mokinei;
      Faustai Tursaitei, 8 b kl. mokinei;
      Vytautei Tumaitei, 8 b kl. mokinei; 
      Gabijai Dapkutei, 8 c kl. mokinei;
      Tautvydui Šereliui, 8 b kl. mokinei;
      Elžbietai Bugailiškytei, 5a kl. mokinei.

3. Anykščių rajono mero PADĖKA progimnazijos komandai už kūrybiškumą renginyje „Žemės diena-2018“.  Mokytoja Dalia Keibienė

4. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro DIPLOMAS progimnazijos komandai Anykščių rajono 6-8 klasių matematikos varžytuvėse „Matematikos labirintai“ laimėjus 2 vietą,  Mokytojai Valentinas Šaltenis, Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė.

5. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro PADĖKA progimnazijos komandai Anykščių rajono 6-8 klasių mokinių matematikos varžytuvėse „Matematikos labirintai“ laimėjus Kavarsko seniūnijos prizą.

                                                Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?