">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

INFORMACIJOS
nuo 2018-03-19


2018 m. kovo 20 d. (antradienį) po 2 ir 3 pamokų mokyklos fojė vyks leidyklos „Nieko rimto“ leidinių pardavimas. 
2018 m. kovo 19 d. leidyklos darbuotoja trumpai aplankys 1-4 klasių mokinius ir pristatys leidinius.  Bibliotekos vedėja Gitana Valančiūnienė
2018 m. kovo 20 d. (antradienį) 13.40 val. mokytojų kambaryje vyks Mokytojų tarybos posėdis.    Direktorė Jurgita Banienė
2018 m. kovo 20 d. (antradienį) 9 val. 17 kab. vyks rajono 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiada.
2018 m. kovo 20 d. (antradienį) 9.30 val. prie Lajų tako vyks rajono6-8 klasių mokinių renginys, skirtas Pasaulinei žemės dienai paminėti. Mokytojai  Dalia Keibienė, Ričardas Sprindys 
2018 m. kovo 19-23 d. mokykloje vyksta „Savaitė be patyčių“.
2018 m. kovo 23 d. Penktadienį) aktų salėje vyks tautinės dainos konkursas „Dainuoju Lietuvą“, skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti:
    Per 3-4 pamokas – 1-4 klasių mokinių konkursas;
    Per 5-6 pamokas – 5-8 klasių mokinių konkursas.
Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytojos Vilė Mikučionytė, Daiva Širvinskienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, 
Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė
Susipažinkite su Anykščių švietimo pagalbos ir švietimo skyriaus vasario mėnesio veiklos planu. https://www.centras.anyksciai.lm.lt/
2018 m. sausio 8 d. – kovo 9 d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“. Direktorė Jurgita Banienė
Klasių auklėtojai primena mokiniams apie saugų elgesį pertraukų metu mokykloje ir kieme,  žaidžiant su sniegu.  Pavaduotojas ugdymui Egidijus Šilaika
SVEIKINAME

1. Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos PADĖKA už dalyvavimą respublikiniame 2018 metų 7-ų klasių mokinių konkurse "Je parle fran?ais et toi?"
Ugnei Tautelytei, 7a kl. mokinei;
Faustinai Kiaušaitei, 7a kl. mokinei.

2. PADĖKA mokytojai Jaunei Bimbienei už mokinių paruošimą Respublikiniam 2018 metų 7-ų klasių mokinių konkursui "Je parle fran?ais et toi?"

3. Švietimo skyriaus DIPLOMAS rajono mokinių Jaunųjų filologų konkurso nugalėtojai  Kotrynai Unčiūraitei, 6b klasės mokinei,  mokytoja Danguolė Rimavičienė.nuo  2018 m. sausio >>  1   2    3     4    5   6 
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6  7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMO ETAPAI

Ugdymo ankstinimo schema ir kita informacija čia
Nacionalinė viktorina  „Esu katalikas“
2018-03-15

„Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju“ (Lk 1,47).
Šių metų kovo 15 dieną Panevėžio vyskupijos katechetikos centre vyko  4 klasių mokinių nacionalinės viktorinos „Esu katalikas“ I etapas, kurį organizavo Vilniaus arkivyskupijos ir Lietuvos katechetikos centras. Viktorinoje dalyvavo kelios komandos iš įvairių Panevėžio vyskupijos mokyklų.
Į Panevėžį atvyko ir Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokinių komanda, lydima mokytojos Astos Striogienės. Keliaudami moksleiviai užsuko į Troškūnų Švč. Trejybės Bažnyčią, kur apžiūrėjo įžymųjį stebuklais garsėjantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą. 
Viktorinos metu ketvirtokai Blekaitytė Rasa, Juzėnaitė Tėja, Kontrimavičius Karolis, Martinkėnas Einoras sėkmingai atliko užduotis, sukūrė minčių žemėlapį apie stebuklingą Dievo motinos atvaizdą Troškūnuose  ir tapo viktorinos I etapo nugalėtojai.  Moksleiviai dalyvaus kitame viktorinos etape.
Tikybos mokytoja Asta Striogienė


9x9 =?
2018-03-15

Kovo 15 d. ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO progimnazijoje lektorė, švietimo ir verslo konsultantė, nepriklausoma žurnalistė LIDIJA LAURINČIUKIENĖ,  pedagogams vesdama seminarą „Lyderystė - XXI a. iššūkis“, davė gražų pavyzdį iš savo kaip dėstytojos kasdienybės. Kai studentai telefonuose ieškojo „kiek bus 9x9 =?“ Lidija iš karto atsakiusi , kad 81.  Žinoma, studentams kilo kitas klausimas, ar ji mokanti daugybos lentelę. Be abejonės - taip. Studentai, žingeidūs žmonės, paklausę: „O kam?“ Dėstytoja juokaudama atsakiusi: „Mūsų laikais, matyt, nebuvo daugiau ką mokytis, tai mokėmės daugybos lentelę“. Bet šis pavyzdys ir atskleidžia, kuo skiriasi mokymas (is) vakar - šiandien - rytoj. Mokinius nebe daugybos lentelės turime mokyti, o kūrybiškumo, iniciatyvos ir lyderystės. Tai kompetencijos, kurių reikės ateities žmogui.
Tą patį vakarą tėvų susirinkime  Lidija Laurinčiukienė  kalbėjo apie „Emocinę kultūrą namuose ir mokykloje“, kur pabrėžė, jog tėvai turi išmokyti vaikus 5 žodžių: „Ačiū, prašau, atsiprašau, laba diena, viso gero“, paglostyti savo vaikus ir duoti jiems darbo, bet nesistengti įkūnyti juose savo neišsipildžiusių svajonių.
Klausytis tokios patyrusios lektorės - tikras malonumas. Ji geba perlines kruopas paversti sėklomis ir sudaiginti jas daugumos besiklausančiųjų galvose. Ačiū Antano Vienuolio progimnazijos Bičiulei Lidijai Laurinčiukienei, kuriai linkėdami sėkmės laukiame naujų susitikimų.

Respublikinėje prancūzų kalbos olimpiadoje

Kovo 2-3 dienomis Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokinės Ugnė Taurelytė ir Faustina Kiaušaitė su mokytoja Jaune Bimbiene dalyvavo  prancūzų kalbos respublikinėje 7-okų olimpiadoje „Je parlais fran?ais et toi?“.
Tik atvykusios į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą pajutome prancūzų kalbos aurą. O iš karto po atidarymo buvo atliekamos olimpiados užduotys raštu ir žodžiu. Kūrybišką dieną vainikavo frankofonijos mėnesio atidarymo šventinis koncertas filharmonijoje. Kauno simfoninis orkestras bei solistė iš Prancūzijos sužavėjo irtikrai paliko nepamirštamų akimirkų. Puiki buvo ir nakvynė viešbutyje „Europa royal“(????), kuriame buvo apgyvendinti olimpiados dalyviai. Šeštadienio rytas buvo tikrai šaltas, bet su ugnele žingsniavome į VDU.  Iš universiteto išklausę instruktažą bei gavę užduotis iškeliavome į orentacines prancūziškąsias varžybas Kauno mieste. Po orientacinių varžybų VDU aktų salėje tikrai nebuvo liūdna dėl nelaimėtų prizinių vietų . Renginio metu įgytas didelis žinių bagažas bei kompetencijos pravers ateityje! Džiaugiamės ir laukiam naujų konkursų bei prancūzų kalbos iššūkių.
Prancūzų kalbos mokytoja Jaunė Bimbienė

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?