">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

INFORMACIJOS
nuo 2018-02-06

2018 m. vasario 7 d. (trečiadienį) per 4 pam. 20 kab. vyks 7-8 klasių mokinių geografijos Kengūra. Mokytoja Dalia Keibienė
2018 m. vasario 8 d. 13.45 val. mokytojų kambaryje vyks Vaiko gerovės komisijos posėdis. 2018 m. vasario 9 d. (penktadienį) 14 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono mokinių meninio skaitymo konkursas. Mokytojas Alvydas Rimavičius
2018 m. vasario 9 d. (penktadienį) per 2,3,4 pamokas 17 kab. vyks  rajono 5-12 klasių matematikos olimpiada.
2018 m. vasario 11-17 d. į progimnaziją atvyksta Rumunijos ir Ispanijos delegacijos (4 mokytojai ir 8 mokiniai) pagal „ERASMUS+KA2“  projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veiklų planą. 
2018 m. vasario 12-15 d. 17 kabinete neplanuokite pamokų. Kabinetas paskirtas mokinių delegacijoms iš Rumunijos ir Ispanijos.
2018 m. vasario 15 d. (ketvirtadienį) – Diena be vadovėlio „Lietuvai 100“. Detalus veiklų tvarkaraštis bus TAMO dienyne.
2018 m. vasario 21 d. (trečiadienį) 12.30 val. aktų salėje vyks seminaras „Bendradarbiaujanti bendruomenė kaip geros mokyklos prielaida“. Registruojamės www.semiplius.lt
2018 m. vasario 23 d. (penktadienį)  8.00 val. metodinė išvyka į Vilnių, LITEXPO parodą „Knygų mugė“. Norintys vykti užsirašykite mokytojų kambaryje
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti.    Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė
Susipažinkite su Anykščių švietimo pagalbos ir švietimo skyriaus vasario mėnesio veiklos planu. https://www.centras.anyksciai.lm.lt/ 
2018 m. sausio 8 d. – kovo 9 d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“.  Direktorė Jurgita Banienė
SVEIKINAME

Rajono 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkurse laimėjus:
1 vietą - Kotryna Švelnytė (8c kl. mokinė);
2 vietą - Patricija Katinaitė (8b kl. mokinė);
3 vietą - Dovydas Blažys (8a kl. mokinys).
Mokytoja Violeta Neniškienė

DOVANA LIETUVAI
2018-02-12

O mes jau pasitinkame Lietuvos 100-ąjį gimtadienį. Kiekviena klasė LIETUVAI dovanoja gražiausių žodžių, skirtų LIETUVAI, debesį. Kiekvienas progimnazijos mokinys prisidėjo prie žodžių debesies LIETUVAI kūrimo. Švenčiame su LIETUVA kartu.


Puošiamės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
2018-02-10

Laukiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio mokyklos kiemas virsta ledo skulptūrų parku.  Anykščių Antano Vienuolip progimnazja nuoširdžiai dėkoja buvusiems vienuoliečiams Arūnas Valančiūnui ir Danui Gailiūnui.

nuo  2018 m. sausio >>  1    2    3
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1  2  3  4   5   6   7   8   9   10
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6  7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Ruošiamės iškiliam Jubiliejui
2018-02-10

Anykščių Antano Vienuolio Progimnazija pasiruošusi iškiliajam Jubiliejui. Kiekvienas mokinys, vedinas mokytojo, prisidėjo, kad šią datą pasitiktume iškilmingai.

Aštuntokų išvyka į VDU Gamtos mokslų fakultetą
2018-10-12

Su aštuntokais biologijos mokėmės VDU Gamtos mokslų fakultete. Edukacinė programa „Biologiniai jutikliai“ pagal projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ jau šeštoji ir paskutinė šiais mokslo metais. „Sunki“ Biochemijos katedros vedėjo, prof. R.Daugelavičiaus paskaita bei praktikos darbai laboratorijoje. Šaunuoliai aštuntokai - daug chemijos ir biologijos kartu. Pažintis su mokslo laimėjimais, kurie padeda pažinti žmogaus kūną, kaip padėti kontroliuoti cukrinį diabetą ir kitus medžiagų apykaitos sutrikimus... Sužavėjo tatuiruotė (tiesa, kol kas ant kiaulės odos), kuri keičia spalvą dėl pasikeitusio gliukozės ar druskų kiekio kraujyje. Biochemija - ateities mokslas mūsų sveikatai. Trumpa pažintis su mokslo laimėjimais - puiki galimybė aštuntokams pažinti būsimų profesijų pasaulį...
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?