">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

INFORMACIJOS
nuo 2018-01-30

2018 m. sausio 30 d. (antradienį) Jono Biliūno gimnazijoje vyksta rajono 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkursas. Mokytoja Violeta Neniškienė
2018 m. sausio 30 d. (antradienį) Vilniuje,  M.Mažvydo bibliotekoje vyks projekto „Samsung Mokykla ateičiai“ finalas. Direktorė Jurgita Banienė, mokytojos Violeta Raugalienė, Danguolė Rimavičienė
Mokyklinė matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams vyks:
        2018 m. sausio 29 d. (pirmadienį) 1-2 pam. 17 kab. 6 ir 7 kl. Mokiniams;
        2018 m. sausio 31 d. (trečiadienį) 3-4 pam. 17 kab. 5 ir 8 kl. Mokiniams.
        Mokytojai Jurgita Blažienė, Valentinas Šaltenis
2018 m. sausio 31 d. (trečiadienį) per 6 pamoką aktų salėje vyks meninio skaitymo konkurso mokyklinis etapas. Žiūrovai – 6a ir 6b kl. mokiniai. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytojai Alvydas Rimavičius, Danguolė Rimavičienė, Svajonė Juodėnaitė, Audronė Petravičiūtė, Gitana Valančiūnienė, Nijolė Šaltenytė
2018 m. vasario 2 d. (penktadienį) per 2 ir 3 pamokas 20 kab. vyks rajono fizikos olimpiada. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė
2018 m. vasario 8 d. 13.45 val. mokytojų kambaryje vyks Vaiko gerovės komisijos posėdis.
2018 m. vasario 11-17 d. į progimnaziją atvyksta Rumunijos ir Ispanijos delegacijos (4 mokytojai ir 8 mokiniai) pagal „ERASMUS+KA2“  projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veiklų planą. Informacija apie vizito veiklas mūsų progimnazijoje bus vėliau. Direktorė Jurgita Banienė, mokytojai Audra Steponavičiūtė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė.
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė
Susipažinkite su Anykščių švietimo pagalbos ir švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planu. https://www.centras.anyksciai.lm.lt/
2018 m. sausio 8 d. – kovo 9 d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“. Direktorė Jurgita Banienė
Klasių auklėtojai primena mokiniams apie saugų elgesį pertraukų metu mokykloje ir kieme,  žaidžiant su sniegu. Pavaduotojas ugdymui Egidijus Šilaika
SVEIKINAME

1. UAB „Advertis“ organizatorių PADĖKA progimnazijai už dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose  „Olympis 2017 - Rudens sesija“: Dalyvavo 53 pirmų-ketvirtų klasių mokiniai, jie laimėjo 90 diplomų ir 31 padėką.

2. UAB „Advertis“ PAŽYMĖJIMAI mokytojams, kurių mokiniai gavo diplomus: Astai Grinienei, Vilijai Gimbutienei, Astai Laskauskienei, Audronei Jakniūnienei, Daliai Kireilienei, Daliai Pupštienei, Ilonai Tartilienei, Kristinai Satkevičienei, Laimai Pačinskaitei, Tatjanai Tuskenienei.

Antano Vienuolio progimnazijos pergalė projekte „Samsung Mokykla ateičiai“
2018-01-30

„Samsung Electronics Baltics“ Lietuvoje vykdo tęstinę pedagogų švietimo programą „Samsung Mokykla ateičiai“. Ja siekiama tobulinti mokytojų lyderystę, pokyčių valdymo bei skaitmeninio raštingumo kompetencijas ir kurti mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką, tokiu būdu gerinant mokinių pasiekimus.   Daugiau kaip 10 norinčiųjų į vieną vietą – tokia konkurencija užvirė paskelbus atranką į ketvirtus metus Lietuvoje vyksiančią pedagogų mokymo programą.  Iš 106 mokyklų buvo atrinka 12 komandų.
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija, tik iš antro karto pakliuvusi į projektą, pasiryžo skaitmeniniams pokyčiams ugdymo procese. Komanda beveik pusmetį gilino skaitmeninio raštingumo, pokyčių valdymo ir įtaigaus pristatymo gebėjimus ir, žinoma, siekė laimėti 10 000 eurų vertės prizą savo mokyklai. „Mokyti(is) taikant išmaniųjų technologijų modelį MIT:AS mokinių pasiekimų gerinimui“ – progimnazijos idėja, išsikristalizavusi projekto eigoje. Progimnazijoje įvyko 9 mokymai pedagogams, įvairiais skaitmeniniais įrankiais buvo sukurta daugiau kaip 200 priemonių, ėmė veikti skaitmeninių technologijų platforma „Mokykis išmaniai“. Į kūrybinį priemonių kūrimą įsijungė ir mokiniai. Šiandien vienuoliečiai jau žino, kad išmanusis telefonas pamokoje gali tapti nepakeičiamu įrankiu ne tik atliekas užduotis, bet ir įsivertinant, stebint asmeninę pažangą, o namų darbai gali „nusėsti“ debesyse ir būti tuoj pat įvertinti. 
Sausio 30 dieną į „Samsung Mokykla ateičiai“ finalą Martyno Mažvydo bibliotekoje susirinko 12 komandų. Nors visos jau buvo įsitikinusios, kad projektas nepaprastai naudingas ir laimėtojai – visi, pakliuvę į šį projektą, tačiau pristatydamos savo idėjas kiekviena iš dvylikos turėjo vilties – laimėti pagrindinį prizą. Fortūna nusišypsojo Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai! Kompetetinga komisija labai pozityviai įvertinusi visų komandų idėjas, palinkėjusi nenumesti jų į šalį ir bandyti kituose projektuose, ypač išskyrė Antano Vienuolio progimnazijos įdirbį ir profesionalią vizualizaciją bei pristatymą. 10 tūkstančių eurų bus skirta naujausioms Samsung technologijoms įsigyti. Apdovanojimo momento video žiūrėkite čia
                                 Antano Vienuolio progimnazijos 
komandos „Samsung Mokykla ateičiai“ narė D.Rimavičienė


Menininio skaitymo konkursas progimnazijoje
2018-01-31

Sausio 31 dieną progimnazijos aktų salėje vyko 5 - 8 klasių moksleivių meninio skaitymo konkursas, skirtas  skirtas Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Sveikinimo ir padrąsinimo žodį taręs lietuvių kalbos mokytojas Alvydas Rimavičius vieną po kito į sceną kvietė meninio žodžio mylėtojus. Ypač džiugino gausus penktokų skaitovų būrelis. Klausytojus maloniai nuteikė jausmingi, nuoširdūs, mokinių balsai, jų pastangos perteikti skaitomo kūrinio mintį, idėją, paveikti klausytojus. Skaitovus  vertino gimnazijos direktorės pavaduotoja D.Mažvylienė, etikos mokytoja N.Šaltenytė ir progimnazijos bibliotekinkė G.Valančiūnienė.  Vertinimo komisijai nebuvo lengva išrinkti geriausius.
Padėkos raštais apdovanoti šie mokiniai: 5b klasės mokinys Juozas Augustinavičius ir 6b klasės mokinė Gabija Kisieliūtė. III  vieta dalinosi 5a klasės mokinės Ugnė Šimkaitytė ir Živilė Blinkovaitė, II  vieta - 5a klasės mokiniai Rokas Kuliešius ir Saulė Ugnė Pakalnytė. I vietos nugalėtoja 7 a klasės mokinė Faustina Kiaušaitė dalyvaus meninio skaitymo konkurso rajono etape. Visus prizinių vietų nugalėtojus ruošė mokytojas Alvydas Rimavičius.
Ačiū visiems konkurso dalyviams, gimtosios kalbos puoselėtojams!nuo  2018 m. sausio >>  1   2
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1 2  3  4   5   6   7   8   9   10
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6  7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?