">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
nuo  2018 m. sausio >>  1
nuo 2017 m. rugsėjo >>         1 2  3  4   5   6   7   8   9   10
nuo 2017 m. sausio >> 1  2  3  4   5   6   7 8   9   10    11   12   13
nuo 2016 m. rugsėjo >> 1   2   3 4  5  6 7  8  9  10  11  12
nuo 2016 m. sausio >> 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
2015 m. rugsėjis - gruodis: >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
INFORMACIJOS
nuo 2018-01-09

2018 m. sausio 9 d. (antradienį) per 4 pam. 22 kab. vyks mokyklinė 8 klasių mokinių biologijos olimpiada. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė
2018 m. sausio 10 d. po 4 pamokų 20 kab. Metodinės tarybos posėdis. Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Keibienė, Svajonė Juodėnaitė, Jurgita Blažienė, Audra Steponavičiūtė, Asta Laskauskienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Nijolė Šaltenytė
2018 m. sausio 12 d. per 2,3 pam. 20 kab. vyks rajoninė 8 klasių mokinių biologijos olimpiada. Pav. ugdymui Danutė Mažvylienė, mokytojos Daiva Širvinskienė, Dalia Keibienė
Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai:
    2018 m. sausio 12 d. (penktadienį) 7.50-8.10 val. uždegame atminimo žvakutes languose (mokytojai, turintys pirmą pamoką);
    2018 m. sausio 12 d. (penktadienį) per 4 pamoką aktų salėje vyks 8 klasių mokinių protmūšis „Laisvės gynėjai“;
    Per 1-2 pamokas 1-8 klasių mokiniai uždega atminimo žvakutes fojė. 
    Kviečiame dalyvauti Sausio 13-ąjai skirtuose renginiuose, kuriuos organizuoja savivaldybė bei Kultūros centras. Pavaduotoja ugdymui Danutė Mažvylienė, Gitana Valančiūnienė, Robertas Deveikis
2018 m. sausio 16 d. (antradienį) aktų salėje vyks susitikimas su rašytoju Virgiu Šidlausku: per 2 pamoką – 2a, 3c, 3a, 4a klasių mokiniams, per 3 pamoką – 2b, 3b, 4b, 4c klasių mokiniams. Bibliotekos vedėja Gitana Valančiūnienė
2018 m. sausio 17 d. (trečiadienį) 11 val. Jono Biliūno gimnazijoje vyks rajono 7 klasių mokinių prancūzų kalbos olimpiada. Mokytoja Jaunė Bimbienė
2018 m. sausio 8 d. – kovo 9 d. pamokų stebėsena „Vykdomų projektų poveikis ugdymo procesui ir inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų naudojimas pamokose“. Direktorė Jurgita Banienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA1 projekto „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Danutė Mažvylienė, Dalia Keibienė, Audra Steponavičiūtė, Jurgita Blažienė, Asta Laskauskienė, Kristina Satkevičienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto atsakingas asmuo mokykloje Danutė Mažvylienė
Sudaryta koordinacinė grupė „ERASMUS+“KA2 projekto ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Jurgita Banienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė, Rita Vaitiekūnienė
Susipažinkite su Anykščių švietimo pagalbos ir švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planais. https://www.centras.anyksciai.lm.lt/
Klasių auklėtojai primena mokiniams apie saugų elgesį pertraukų metu mokykloje ir kieme,  žaidžiant su sniegu. Pavaduotojas ugdymui Egidijus Šilaika
Laisvės gynėjų dieną minint
2018-01-12

Sausio 12 d. minint 27-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines, Antano Vienuolio progimnazija prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Kaip ir visose šalies mokyklose, sausio 12 d. 8 valandą languose dešimčiai minučių užgeso šviesa, buvo uždegtos atminimo žvakutėss ir taip pagerbti žuvusiuosieji už Lietuvos laisvę. Visose pamokose vyko pokalbiai, videofilmukų peržiūros, diskusijos. Mokyklos fojė buvo įrengta instaliacija iš neužmirštuolių žiedų bei leidinių apie 1991 metų sausio 13- osios įvykius, mokiniai uždegė žvakutes. Progimnazijos bendruomenė praleido dieną prasmingai – prisimindama tuos, kurie už mūsų visų laisvę paaukojo gyvybes.

SVEIKINAME

1. Dailės mokytojų asociacijos PADĖKA Martynui Sadzevičiui  4c klasės mokiniui (mokytoja Rita Vaitiekūnienė) Tarptautinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso „Kalėdinis atvirukas“ parodos dalyviui.

2. Natalijos Kazakovos kompiuterių mokyklos PADĖKA Mokytojoms Ritai Vaitiekūnienei ir Jurgitai Blažienei profesionaliais patarimais padėjusioms moksleiviams pasiruošti kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkursui „Žiemos fantazija 2017“;

3. Natalijos Kazakovos kompiuterinių mokyklos PADĖKA už dalyvavimą kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2017“:
Samantai Šermukšnytei (5b kl.) (mokytoja J.Blažienė) ;
Milei Bieliūnaitei (4c kl.), (mokytoja R.Vaitiekūnienė);
Judrei Repčytei (4c kl.), (mokytoja R.Vaitiekūnienė);
Liucijai Valaikaitei (4c kl.), (mokytoja R.Vaitiekūnienė).

4. Telšių rajono Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos PADĖKA Už dalyvavimą respublikiniame projekte „Virtuali kelionė po Lietuvos piliakalnius“:
Tėjai Juzėnaitei (4a kl.);
Matui Niaurai (4a kl.);
Mingailei Medžiuolytei (2a kl.);
Kajui Pupeliui (2a kl.);
Mokytojoms Žibutei Butėnienei, Jolitai Karosienei, Audrai Steponavičiūtei

5. Elektronikos platintojų asociacijos PADĖKA progimnazijai už socialiai atsakingą aktyvumą ir dalyvavimą 7-8 klasių moksleiviams organizuojamoje Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje (mokytoja Dalia Keibienė)

Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?