">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

NAUJIENOS
Informacijos nuo 2016-04-12

SVEKINAME
1. Švietimo skyriaus DIPLOMAI
2015-2016 m.m. rajono 5-7 klasių mokinių informacinių technologijų konkurse laimėjus:
Luknei Gurskutei 5a kl. laimėjus  pirmąją vietą
Kamilei Mažylytei 6c kl. laimėjus  pirmąją vietą
Vygantei Ivanauskaitei 7b kl. laimėjus  pirmąją vietą
Armandai Čepėnaitei  6a kl. laimėjus  antrąją vietą
Daumantui Žąsinui 7b kl. laimėjus  antrąją vietą
Kasparui Smertjevui 5a kl. laimėjus  trečiąją vietą
Simui Mickevičiui 6a kl. laimėjus  trečiąją vietą
Dovydui Mačiuliui 6c kl. laimėjus  trečiąją vietą
Eligijui Narbučiui 7a kl. laimėjus  trečiąją vietą

2.  Švietimo skyriaus PADĖKOS
Violetai Raugalienei paruošusiai 
2015-2016 m.m. rajono 5-7 klasių mokinių informacinių technologijų konkurso  5 ir 7 kl. laureatus.
Jurgitai Blažienei paruošusiai
2015-2016 m.m. rajono 5-7 klasių mokinių informacinių technologijų konkurso  6 kl. laureatą.

3. Švietimo skyriaus DIPLOMAI
2015-2016 m.m. rajono mokinių plakatų konkurso „Vanduo: vartok ir saugok“
I amžiaus grupėje (7-12 m.) laimėjus
Tėjai Juzėnaitei 2a kl. laimėjus  pirmąją vietą, mokytoja Žibutė Butėnienė
Aurelijai Ramonaitei 4a kl. laimėjus  antrąją vietą, mokytoja Jolita Karosienė

4. Švietimo skyriaus PADĖKA
Žibutei Butėnienei paruošusiai  2015-2016 m.m. rajono mokinių plakatų konkurso „Vanduo: vartok ir saugok“ I amžiaus grupės
(7-12 m.) nugalėtoją.

5. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato PADĖKOS už aktyvų dalyvavimą ketureilių konkurse „Stop patyčioms“apdovanoti:
Ūlai Grilauskaiti, 1b kl
Emilijai Puolytei, 1b kl
Editai Laukagalytei, 1b kl
Aurėjai Čepėnaitei, 1b kl
Simonai Dalinkevičiūtei 1b kl., mokytoja Ilona Tartilienė;
Eimantas Satkūnas 3a kl., mokytoja Audronė Jakniūnienė;
Kotryna Unčiūraitė, 4c kl.,
Gabija Kisieliūtė, 4c kl.,
Ieva Versinskaitė, 4c kl.,
Eglė Pipiraitė 4c kl., mokytoja Daiva Verbickienė;
Ugnė Gadliauskaitė, 4d kl
Viktorijas Minalgaitė 4d kl., mokytoja Vilija Gimbutienė.

6. Anykščių rajono mero DIPLOMAS progimnazijos komandai, „Protų mūšio“, skirto „Žemės dienai - 2016“ paminėti,  laimėjusiai  I vietą

7. Anykščių rajono mero PADĖKA progimnazijos komandai už aktyvų dalyvavimą renginyje „Žemės diena - 2016“  (mokytoja Dalia Keibienė).

8. Geografijos respublikinio konkurso „Kengūra“

8.1. Auksinės kengūros DIPLOMAS :
Daumantui Žąsinui 7b kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Gabrieliui Keibui 8a kl., mokytoja Dalia Keibienė;

8.2. PADĖKOS raštai:
Arminui Norvilaičiui 8a kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Arnoldui Keibui 8a kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Giedriui Gabrieliui Žiukui 8b kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Haroldui Laukagaliui 8a kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Ritai Kuliešaitei 8b kl., mokytoja Dalia Keibienė


DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI 2, 4, 6, 8 KLASĖMS

2 klasėms
4 klasėms
6 klasėms
8 klasėms
INFORMACIJA TĖVAMS APIE MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMĄ UGDYMO APLINKOS IR UGDYMOSI KOKYBĖS MOKYKLOJE VERTINIMUI

Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų  duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, pokyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis - 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis 6-8 klasei.
Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/  ir skyrelyje „Standartizuoti testai" adresu http://www.nec.lt/342/.