">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

NAUJIENOS
Informacijos nuo 2016-04-12

Išvyka į muziejų

Pirmadienį, balandžio 11 d., 8a klasės mokiniai su klasės auklėtoju E.Šilaika  lankėsi A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje. Čia mokiniai paminėjo rašytojo A.Vienuolio 134 metų sukaktį. Vienuoliečiai  pagerbė rašytojo kapą, aplankė muziejaus ekspoziciją, kur susipažino su rašytojo gyvenimo istorija, skaitė apsakymo „Mano krikštatėvio kumeliukas“ ištraukas.
Joris Gurskus, 8a klasės mokinys
Vaikų knygos šventė „Buvo kartą...“

Balandžio 8 d. Antano Vienuolio progimnazijoje  vyko Vaikų knygos šventė „Buvo kartą...“ Visi šventės dalyviai kartu kūrė vieną ilgą pasaką pagal įžymios brazilų vaikų rašytojos Lucianos  Sandroni parašytą tekstą, skirtą šių metų Vaikų knygos dienai.
Buvo kartą tokia... princesė? Ne.
Buvo kartą tokia biblioteka. Ir buvo dar tokia mergaitė, vardu Luiza, kuri pirmą kartą užsuko į šitą biblioteką. Ji susidūrė su labai sunkia užduotimi - išsirinkti vieną vienintelę knygą iš visos knygų jūros bibliotekoje. Tai padaryti buvo labai sunku, nes iš knygų ropštėsi jų veikėjai ir maldavo pasiimti juos namo. Piktasis vilkas pagelbėjo mergaitei. Jis pasiūlė :
-    Nusiraminkite. Luiza galėtų pasiimti knygą „Snieguolė“, o mes visi sulįstume į jos kuprinę, kuri tokia didžiulė - visi sutilptume.
Išties, gerai buvo jo sumanyta. Pasakų veikėjai išsirikiavo ir ruošėsi vienas paskui kitą nerti kuprinėn. Čia šmurkštelėjo  nykštukai, įsiropštė vilkas ir įlipo Raudonkepuraitė, dar pelėda su vaikais, vilkas ir ožiukai, Pepė Ilgakojinė, plėšikas ir kiti veikėjai. Kuprinę vos buvo galima pakelti. Mergaitė laiminga grįžo į namus, o mama pro atdaras duris šūktelėjo:
-  Tu jau namie, brangioji?
- Taip, mes visi jau namie!
Kas buvo vėliau? Gaila, kad jūsų ten nebuvo...
Kai pasaka buvo baigta, apdovanojome Knygos bičiulius. Nepamiršome ir bibliotekos bičiulių. Visi  gavo spalvingas padėkas ir dovanėlių.

Bibliotekininkė Gitana ValančiūnienėŽemės diena

Balandžio 8 d. Anykščių regioninio parko direkcija kartu su Anykščių rajono savivaldybe organizavo 6-8 klasių moksleivių protų mūšį, kuriame dalyvavo 8 Anykščių rajono mokyklų komandos. Šių metų protų mūšio tema - medžiai. Šiuo renginiu buvo prisidėta prie visame pasaulyje kovo 20 - balandžio 20 d. švenčiamos Žemės dienos, kurios metu organizuojami renginiai, skatinama diskutuoti aplinkosaugos temomis, raginama priimti palankius aplinkai sprendimus.
Antano Vienuolio progimnazijos  komandą sudarė 8 klasių mokiniai: Aistė Mėlynytė, Gabrielė Zuzevičiūtė. Arnoldas Keibas, Gabrielius Keibas, Arminas Norvilaitis. Jų mokytoja Dalia Keibienė. Į renginį moksleiviai atsivežė ir pristatė savo pagamintą inkilą, kuris bus skirtas pelėdoms. Komandos atsakinėjo į gamtininkų klausimus ir dainavo dainas apie medžius! Protų mūšyje mūsų komandai labai pasisekė. Laimėta I - oji vieta. Meras komandos dalyvius apdovanojo padėkos raštais, įteikė dovanų. O Anykščių regioninis parkas dovanojo kelionę į bet kurį regioninį parką Aukštaitijoje. Dėkojame mokytojams Daivai Širvinskienei ir Vytautui Dausynui už pagalbą  ruošiantis šventei.

Gabrielius Keibas, 8a klasės mokinys

SVEKINAME

1. Švietimo skyriaus DIPLOMAI
2015-2016 m.m. rajono 5-7 klasių mokinių informacinių technologijų konkurse laimėjus:
Luknei Gurskutei 5a kl. laimėjus  pirmąją vietą
Kamilei Mažylytei 6c kl. laimėjus  pirmąją vietą
Vygantei Ivanauskaitei 7b kl. laimėjus  pirmąją vietą
Armandai Čepėnaitei  6a kl. laimėjus  antrąją vietą
Daumantui Žąsinui 7b kl. laimėjus  antrąją vietą
Kasparui Smertjevui 5a kl. laimėjus  trečiąją vietą
Simui Mickevičiui 6a kl. laimėjus  trečiąją vietą
Dovydui Mačiuliui 6c kl. laimėjus  trečiąją vietą
Eligijui Narbučiui 7a kl. laimėjus  trečiąją vietą

2.  Švietimo skyriaus PADĖKOS
Violetai Raugalienei paruošusiai 
2015-2016 m.m. rajono 5-7 klasių mokinių informacinių technologijų konkurso  5 ir 7 kl. laureatus.
Jurgitai Blažienei paruošusiai
2015-2016 m.m. rajono 5-7 klasių mokinių informacinių technologijų konkurso  6 kl. laureatą.

3. Švietimo skyriaus DIPLOMAI
2015-2016 m.m. rajono mokinių plakatų konkurso „Vanduo: vartok ir saugok“
I amžiaus grupėje (7-12 m.) laimėjus
Tėjai Juzėnaitei 2a kl. laimėjus  pirmąją vietą, mokytoja Žibutė Butėnienė
Aurelijai Ramonaitei 4a kl. laimėjus  antrąją vietą, mokytoja Jolita Karosienė

4. Švietimo skyriaus PADĖKA
Žibutei Butėnienei paruošusiai  2015-2016 m.m. rajono mokinių plakatų konkurso „Vanduo: vartok ir saugok“ I amžiaus grupės
(7-12 m.) nugalėtoją.

5. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato PADĖKOS už aktyvų dalyvavimą ketureilių konkurse „Stop patyčioms“apdovanoti:
Ūlai Grilauskaiti, 1b kl
Emilijai Puolytei, 1b kl
Editai Laukagalytei, 1b kl
Aurėjai Čepėnaitei, 1b kl
Simonai Dalinkevičiūtei 1b kl., mokytoja Ilona Tartilienė;
Eimantas Satkūnas 3a kl., mokytoja Audronė Jakniūnienė;
Kotryna Unčiūraitė, 4c kl.,
Gabija Kisieliūtė, 4c kl.,
Ieva Versinskaitė, 4c kl.,
Eglė Pipiraitė 4c kl., mokytoja Daiva Verbickienė;
Ugnė Gadliauskaitė, 4d kl
Viktorijas Minalgaitė 4d kl., mokytoja Vilija Gimbutienė.

6. Anykščių rajono mero DIPLOMAS progimnazijos komandai, „Protų mūšio“, skirto „Žemės dienai - 2016“ paminėti,  laimėjusiai  I vietą

7. Anykščių rajono mero PADĖKA progimnazijos komandai už aktyvų dalyvavimą renginyje „Žemės diena - 2016“  (mokytoja Dalia Keibienė).

8. Geografijos respublikinio konkurso „Kengūra“

8.1. Auksinės kengūros DIPLOMAS :
Daumantui Žąsinui 7b kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Gabrieliui Keibui 8a kl., mokytoja Dalia Keibienė;

8.2. PADĖKOS raštai:
Arminui Norvilaičiui 8a kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Arnoldui Keibui 8a kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Giedriui Gabrieliui Žiukui 8b kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Haroldui Laukagaliui 8a kl., mokytoja Dalia Keibienė;
Ritai Kuliešaitei 8b kl., mokytoja Dalia Keibienė

„Gražiausioji gėlė - gėlė atsiminimo“...( A.Baranauskas)

Balandžio 7 d. rašytojo Antano Vienuolio gimtadienis. Ta proga  nutarėme prisiminti Antaną Vienuolį kaip Žmogų. Didelės ir geros širdies žmogų, visada mokėjusį suprasti, užjausti, padėti. Nuoširdų, jautrų, paprastą, darbštų, pareigingą ir atsakingą, nepaprastai mylėjusį  savo gimtąjį kraštą , jo žmones ir  gamtą.
Bibliotekoje vyko netradicinės pamokos penktokams ir šeštokams, kurių metu mes,vienuoliečiai , klausėmės pasakojimo, skaitėme atsiminimus, spausdintus 1982 metų spaudoje, ištraukas iš knygų „Atsiminimai apie Antaną Žukauską - Vienuolį“ ir O. Sedelskytės  „Užuožerių Antaniukas“.

Bibliotekininkė Gitana Valančiūnienė


Dalyvavome nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse

Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas skirtas geografijos ir žymaus Lietuvos geografo Česlovo Kudabos gamtosauginių idėjų populiarinimui, kūrybiškumo ir meilės gimtajam kraštui ugdymui bei neformaliojo švietimo turtinimui.
Balandžio 2 d. Vilniuje Lietuvos Edukologijos universitete vyko 2016 m.  XVI nacionalinis Č. Kudabos geografijos konkursas. Jame dalyvavo 1000 mokinių iš visos Lietuvos. Į konkursą vyko ir 3 Antano Vienuolio  progimnazijos mokiniai: Emilija Šukytė iš 6b klasės, Daumantas Žąsinas iš 7b ir 8a klasės mokinys Gabrielius Keibas. Mokinius konkursui ruošė geografijos mokytoja Dalia Keibienė. Rezultatų sulauksime tik po mėnesio. Tikėkimės, kad progimnazijos atstovai parodė geras žinias ir jiems pasiseks.

Gabrielius Keibas, 8a klasės mokinys