">
Sveikiname su artėjančiais naujais mokslo metais!
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos
METODINĖ TARYBA
2018-2019 m.m.

  1. Dalia Keibienė - geografijos mokytoja metodininkė - Metodinės tarybos pirmininkė.
  2. Danguolė Rimavičienė - lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė - kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  3. Jurgita Blažienė - matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja - matematikos, IKT, ekonomikos ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  4. Skaidrutė Kvietkauskienė - geografijos vyresnioji mokytoja, kūno kultūros mokytoja metodininkė - geografijos-istorijos ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  5. Nijolė Šaltenytė - etikos vyresnioji mokytoja - dorinio  ir meninio ugdymo, šokio  ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  6. Audronė Jakniūnienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė  - pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  7. Audra Steponavičiūtė - istorijos   mokytoja metodininkė - klasių auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos veiklos planas 2019-2020 m.m.Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?