">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis

NAUJIENOS
Informacijos nuo 2016-03-02

Kai pamokoje nereikia vadovėlio...
2016-03-03

Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams ypač nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks dėstymas vienodas, nuobodus. Kartais visai pravartu užmiršti oficialią programą ir pasiūlyti mokiniams neįprastą pamoką. Tai gali būti prieš šventes arba tuomet, kai jaučiame, kad reikia pailsėti nuo vadovėlių. Dar galima teigti, kad „Dienos be vadovėlių“ akcija naudinga galvojant apie mokinių sveikatingumo svarbą. Prikrautos kuprinės neslegia pečių, į mokyklą galima keliauti smagiai nusiteikus, žinant, jog laukia netradicinė veikla. 
Kovo 3 dieną Antano Vienuolio progimnazijoje jau antrą kartą šiais mokslo metais vyko tokia akcija. Žinoma, mokytojai turi sugalvoti įdomios veiklos, žadinti mokinių susidomėjimą, neleisti nuobodžiauti, skatinti savarankiškumą, išmokyti naujų dalykų, taikyti aktyvius ugdymo (-si) metodus. Bet mokiniams tai patinka! „Tikimės, kad tokių dienų bus daugiau“,- sako daugelis.  Žiūrint iš mokytojo ir mokinio pusės, geriausia pamoka ta, kurioje mokytojas jaučia palikęs dalį savęs, o mokinys - suradęs save.
Šeštokai ir aštuntokai per lietuvių kalbos pamokas išmoko pasigaminti Bičiulių knygelę (Buddy Book), kurios puslapius sūkurio metodu užpildė įdomiu turiniu: šeštokai - knygų reklamomis, mintimis, kaip galima žmogų labai greitai nudžiuginti,draugiškais patarimais mėgstantiems kitus kritikuoti, o aštuntokai - iliustratyvia informacija apie meninės raiškos priemones.
5a interaktyvioje klasėje mokėsi istorijos temą „Kasdieninis gyvenimas  XX a. pradžios  mieste“. Pamokos metu buvo kalbama apie Kauną, rodomos šio miesto fotografijos, Lietuvos didmiestis lyginamas su kitais XXa. pr. Europos miestais, pristatomos žymios to laikmečio Kauno asmenybės, nurodomi svarbiausi pramonės centrai. Mokiniai turėjo galimybę prieiti prie interaktyvios lentos ir argumentuodami patys pažymėti teisingus atsakymus.
6c klasė istorijos pamokos metu prisiminė 3 epochas, t.y. priešistorę, senovės istoriją bei viduramžius. Sudarytos grupės, gavusios užuominas, turėjo atspėti, apie kokią epochą kalbama, internete bei kituose šaltiniuose ieškoti tam tikrų įvykių, bruožų, būdingų epochai. Rastą informaciją mokiniai turėjo vizualizuoti - perkelti ant popieriaus lapų ir pristatyti bendraklasiams. Pamokoje buvo ugdomos kūrybiškumo bei sėkmingo bendradarbiavimo kompetencijos.
7b klasė netradiciškai mokėsi Šiaurės Afrikos apie valstybes, jų sostines, vėliavas. Grupėse reikėjo kurti eilėraščius, kurie palengvintų įsiminti sostines, vėliavas.  Eilėraštis apie Alžyrą, kurį sukūrė Žiedės vadovaujama grupė: „Burnoje kefyras,/ Saujoje žvyras,/ Mintyse Alžyras“ . Viktorijos grupė apie Libiją: „Sužaliavo visos lankos,/ Žalia, žalia kur dairais./Taip, kaip vėliava Libijos /Džiugina visus žaliai“.
Aštuntokai anglų kalbos pamokoje turėjo kurti teminius žodynėlius. Mokiniai suskirstę į tris grupes gavo tam tikros srities žodžius bei piešinius, susijusius su maistu, naminiais gyvūnais, žmogaus judesiais ir pan. Grupės turėjo iliustruoti duotus žodžius, opabaigoje apibendrinti,kaip jiems sekėsi.
Žiūrint iš mokytojo ir mokinio pusės, geriausia pamoka ta, kurioje mokytojas jaučia palikęs dalį savęs, o mokinys - suradęs save.
D.Rimavičienė, lietuvių kalbos mokytoja


Pamoka gamtoje

Kovo 3 dieną Antano Vienuolio progimnazijoje jau antrą kartą šiais mokslo metais vyko pamokos be vadovėlių. Žinoma, mokiniai džiaugėsi, nes ugdymas(-sis) paįvairinamas netradicinėmis užduotimis, jie galėjo labiau atsiskleisti bendradarbiaudami grupėse, atlikdami kūrybines veiklas. Netradicinės pamokos mokinius nuteikia džiugiai.
Progimnazijos 1 b klasėje vyko integruota muzikos ir pasaulio pažinimo pamoka gamtoje, kurios tema: ,,Gamtos garsai įvairiais metų laikais". Pamoką vedė muzikos mokytoja Daiva Širvinskienė ir pradinių klasių mokytoja Ilona Tartilienė. Pamokos tikslas - stebėti ir lyginti įvairiais metų laikais gamtoje girdimus garsus. Mokyklos kiemelyje, sustoję ratu grupėmis, mokiniai klausėsi įvairių aplinkos garsų. Vėliau, išklausę mokytojų užduotis, išgirdo klasės draugų onomatopėjišką garsų mėgdžiojimą, apibūdino ir inscenizavo metų laikus, mokėsi pagarbaus elgesio gamtoje. Mokiniai tikino, kad pamokos gamtoje -  tai grynas oras, geriau sekasi, jaučiasi laisviau, mokytis įdomiau.
Mokytojos Daiva Širvinskienė, Ilona Tartilienė


SANDRA BARČYTĖ : „Niekada nenorėčiau būti tipiška mokytoja...“

Pedagoginė praktika - tai studento veikla mokykloje, kuri padeda būsimam mokytojui geriau suprasti pedagoginį procesą, suvokti jo esmę bei paskirtį. Jos metu studentas praktiškai panaudoja teorines žinias, ugdosi pedagoginio darbo mokėjimus bei įgūdžius. Su buvusia mokine, dabar istorijos praktikante Sandra Barčyte  kalbasi lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Rimavičienė.

Plačiau