">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Progimnazijoje planuojami įvykiai
nuo  rugsėjo 29 d.
Data, laikas
Planuojamas įvykis
2015-09-29, per antrą pamoką
Vyks Konstitucijos egzamino I etapas.
Už 5-8 kl. mokiniams egzamino organizavimą mokykloje atsakingos mokytojos Audra Steponavičiūtė, Rūta Bakūrienė.
Nuo 2015-09-29, per ketvirtą pamoką

Vyks 6 kl. mokiniams netradicinio ugdymo istorijos pamoka - susitikimas su Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos sąjungos nariais. Atsakinga Audra Steponavičiūtė.
2015-10-02, po šešių pamokų
Vyks ugdymo proceso stebėsenos, tema „5-kų adaptacija“, aptarimas. Mokytojų kambaryje vyks matematikos ir lietuvių kalbos stebėtų pamokų aptarimas. Dalyvauja direktorė Jurgita Banienė, pavaduotojas ugdymui Egidijus  Šilaika, metodinės tarybos pirmininkė Danutė Mažvylienė, 5a kl. auklėtoja Skaidrutė  Kvietkauskienė, 5b kl. auklėtoja Jurgita Blažienė, mokytojai Alvydas Rimavičius, Audronė Petravičiūtė, Valentinas Šaltenis.
2015-10-05 - 2015-10-16
Dėl ugdymo proceso stebėsenos, tema „5-kų adaptacija“. Vyks stebėsena 5a ir 5b kl. užsienio kalbų pamokose.
Stebėsenoje dalyvauja direktorė Jurgita Banienė, pavaduotojas ugdymui Egidijus  Šilaika, metodinės tarybos pirmininkė Danutė Mažvylienė, 5a kl. auklėtoja Skaidrutė  Kvietkauskienė, 5b kl. auklėtoja Jurgita Blažienė. Rekomenduojame 5a, 5b kl. pamokas stebėti užsienio kalbų mokytojams.
2015-10-05
Vyks Mokytojų dienos rajoniniai renginiai Lajų take. Ekskursiją mokytojams ves vicemeras Sigutis Obelevičius, po jos vaišės ir muzika Kultūros centro foje.
2015-10-08, 14.00 val.
Vyks mokytojų dienos paminėjimas progimnazijoje. Mokytojus sveikins mokiniai, V. Skirkevičius skaitys paskaitą „Pedagogų gydančioji galia“.
2015-09-23 - 2015-10-02
Dėl ugdymo proceso stebėsenos, tema " 5-kų adaptacija ". Vyks stebėsena 5a ir 5b kl. matematikos ir lietuvių kalbos pamokose. Stebėsenoje dalyvauja direktorė Jurgita Banienė, pavaduotojas ugdymui Egidijus  Šilaika, metodinės tarybos pirmininkė Danutė Mažvylienė, 5a kl. auklėtoja Skaidrutė  Kvietkauskienė, 5b kl. auklėtoja Jurgita Blažienė.
Kiekvieną ketvirtadienį
Organizuojamos judriosios pertraukos.  Rugsėjo - spalio mėn. judriosios pertraukos skiriamos šokiui.
Po 3 pamokų į aktų salę renkasi 2-4 kl. mokiniai su klasių mokytojomis,
po 4 pamokų  5-8 kl. mokiniai ir klasių auklėtojai.
Atsakingos Irma  Baukytė,  Skaidrutė Kvietkauskienė.

Klasių auklėtojai informuoja, paskatina mokinius rinktis neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokykloje, kitose mokyklose, NVŠ programas. Informacija apie vykdomų programų, užsiėmimų laiką vietą galima rasti miesto mokyklų internetinėse svetainėse ir savivaldybės svetainėje adresu www.anyksciai.lt , nuorodos: Veikla - veiklos sritys - NVŠ programos.

Pateikta paraiška dalyvauti specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro partnerių atrankoje projekte "Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybė".
Direktorė Jurgita Banienė, metodinės tarybos pirmininkė Danutė Mažvylienė

NAUJIENOS



Judriosios pertraukos
2015-09-24

   Praėjusį ketvirtadienį, 24d.,progimnazijoje  prasidėjo aktyviosios pertraukos. Mokiniai kiekvieną ketvirtadienį, per 3 pertrauką, skirtą pradinių klasių moksleiviams,  ir per 4 pertrauką, skirtą vyresniesiems moksleiviams (nuo 5 klasės), buvo kviečiami į aktų salę smagiai praleisti laiką, pasišokti, pasportuoti, trumpam pailsėti, atsigauti ir prasiblaškyti nuo praėjusių pamokų. Galėjome  laisvai išreikšti save šokių aikštelėje, visi norintys ir nebijantys parodyti savo gebėjimų galėjo stoti prieš visus  ir pademonstruoti keletą judesių ar pratimų kitiems. Tokių pertraukų tikslas yra skatinti mokinius kuo daugiau judėti, nesėdėti vietoje.  Aktyviosios pertraukos ne tik žadina džiaugsmą ir pramogą mokiniams, bet taip pat  yra naudingos mūsų sveikatai!

Gabrielė Zuzevičiūtė, 8 b klasės mokinė



Paveldėti savo ateitį kvietė Europos paveldo dienos
2015-09-20

    Rugsėjo 18-20 dienomis vyko Europos paveldo dienos. Šių metų devizas: „Paveldėkime savo ateitį“ kvietė  „prakalbinti“ Lietuvos valstybingumą atspindinčius kultūros paveldo objektus.  7a klasės moksleiviai dalyvavo edukacinėje ekskursijoje „Algimanto apygardos partizanų takais“, kuri vyko  Šimonių girioje.  Plačiau
Europos kalbų diena
2015-09-26
   
    Visame pasaulyje kalbama net 7 000, o Europoje  maždaug 400 kalbų. Kalba - tai tautos sielos veidrodis. Mokėti gimtąją  kalbą yra ne tik svarbu, bet ir garbinga. Tačiau šiandieninis gyvenimas iš žmogaus jau reikalauja mokėti ir bent kelias užsienio kalbas.  Plačiau

Gyvosios istorijos pamokos
2015-09-29

    Rugsėjo 29 d. progimnazijoje lankėsi Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos sąjungos nariai. Svečiai pasivaikščiojo mokykloje, apžiūrėjo kai kuriuos kabinetus, ypač jiems patiko audimo būrelio kabinetas bei audėjų darbai. Susitikę su moksleiviais jie prisiminė tragiškuosius  1991 m. sausio 13 d. įvykius, sovietiniams  daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.   Plačiau
   

Susitikimas su viešosios policijos specialiste
2015-09-30

    Anykščių policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su VĮ "Utenos regiono keliai" rugsėjo pabaigoje lanko rajono ugdymo įstaigas. Rugsėjo 28 - 30 dienomis progimnazijos pradinėse klasėse vyko netradicinio ugdymo pamokos  „Saugi mokykla''. Pirmokus su saugaus eismo ir elgesio taisyklėmis kelyje „Namai - mokykla - namai“ supažindino Anykščių Viešosios policijos skyriaus specialistė Lina Strazdienė.   Plačiau
   
Konstitucijos egzaminas
2015-09-29

    Jau devinti metai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir partneriais - DELFI ir LRT visus Lietuvos piliečius pakvietė laikyti Konstitucijos egzaminą - 2015. Mūsų progimnazijoje norinčių pasitikrinti konstitucijos žinias  buvo visas būrys - net 45 mokiniai.   Plačiau



Mieli Mokytojai,

Tavo gyvenimo prasmė - ruduo.
Lyg lapai krintantys šiurena
Sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų.
Lyg paukščiai išskrendantys pakelia..
Sparnus tavieji mokiniai į kelią.
Kaskart artojo kantrumu žarstai žinias
Kaip žiemkenčius į jaunas širdis
Ir vis bandai su atkaklumo raktais...
Kuklias mintis į laisvę nuskraidinti.
Taip ir klampoja metai po gyvenimo
Takus, paženklintus laukimo.
Laukimo derliaus, to, kurį
Tavi delnai kartų kartoms sodino.
Ir teka dienos, kaip spalvotų lapų
Burlaiviais išmargintas vanduo.

Todėl sakau:
"Tavo gyvenimo prasmė - ruduo".
Ilona Urbonavičiūtė - Bumblauskienė

     Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.

Antano Vienuolio progimnazijos profesinė sąjunga
Mieli Kolegos,

  Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu,kad nestovėtų tamsybėse...    
                                                                            Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

    Kas yra mokytojas? Ar tas, kuris kiekvieną dieną mokiniams pateikia gausybę faktų? Ar tas, kuris geba atsakyti į visus klausimus? Tas, kuris viską žino...
    Mokytojas - tai tas žmogus, kuris kartu su savo mokiniais ieško atsakymų, kuris padeda jauniems guviems protams atrasti, kuris dega didžiuliu noru dalintis savyje sukaupta patirtimi... Tas, nuo kurio ištarto žodžio tampa šviesiau.
    Mokytojas - tai ne profesija, tai gyvenimo būdas. Jis negali parėjęs namo atsikvėpti ir tarti - viskas, baigiau. Jis gali tik stabtelėti, atidėti, bet ne baigti...
    Stiprybės, įkvėpimo ir džiuginančių rezultatų!
    Su Mokytojų diena!
                                                                                                                      Progimnazijos direktorė Jurgita Banienė